Malování stěn a stropů - malíři Žďár nad Sázavou

Před zahájením malování stěn je dobré zvážit, jestli budeme malovat nebo by pro náš účel byly vhodnější tapety. Pokud zvažujete, jaká barva by byla nejvhodnější pro malování stěn, možná Vám v rozhodování pomůže náš manuál pro výběr barvy. Je v něm dobře popsáno, jakým způsobem různé barvy působí na psychiku člověka, co symbolizují, do jakého typu místností jsou vhodné, a jak ovlivňují prostorové vnímání místností. K výběru správné barvy pro malování stropů a stěn napomůžou barevné vzorníky. Pokud to je možné, tak zvolenou barvu ještě otestujeme na kusu bílé stěny, někdy po nanesení barva vypadá zcela jinak, než se na první pohled zdálo podle vzorníku. Vhodný výběr barvy před malováním stěn můžete prokonzultovat s našimi malíři. Mají roky zkušeností a dokážou dobře poradit. Moderní je v dnešní době malování stěn jednou z dekorativních technik.

Malování stropů má určitá specifika. Volíme pro ně matnější odstíny barev. Pokud si přejeme strop opticky zvýšit, tak použijeme osvědčenou klasiku, kterou je bílá barva, případně jinou výrazně světlou barvu. Při použití jiné barvy stěn a stropu je vhodné zajistit ostré a rovné hrany přechodů. Při takové činnosti se může stát dobrým pomocníkem malířská páska. Tu je pak nutné sundat ihned po dokončení malování stěn a stropů než barva zaschne, jinak bychom s páskou mohli strhnout i část výmalby. Pro malování stropů se osvědčil váleček s teleskopickým nástavcem. První vrstvu barvy nanášíme od zdroje světla, tedy většinou od okna, kdy se jednotlivé tahy válečkem lehce překrývají. Vždy dokončíme malování stropu nanesením barvy po celé ploše bez přestávek, aby byla vrstva celistvá.

Musíme počítat s tím, že při malování stěn a stropů polovinu času strávíme přípravou na samotné malování. Tato část je velmi důležitá, protože je minimálně polovinou úspěchu prováděné výmalby. Při malování stropů a stěn je nutné z interiéru nejdříve odklidit veškerý nábytek a koberce, dále překrýt veškeré interiérové prvky, které není možné demontovat nebo přesunout. Než přistoupíme k malování stěn, musíme také odstranit ze stěn všechny hřebíky, skoby, případně kryty zásuvek a vypínačů. V momentě, kdy jsme přesunuli a odstranili všechny prvky, můžeme začít s úpravou povrchu. Nyní odstraníme staré nátěry a tapety. Pokud je omítka poškozena, tak před samotným malováním stropů a stěn seškrabeme uvolněnou starou omítku, opravíme ji štukováním a stěrkováním, případně zatmelením spár a prasklin.

Po očištění od prachu, odmaštění a penetraci původní nebo opravené omítky, můžeme zahájit již malování stropů a stěn. Začínáme vždy s malováním stropů, kdy dáváme pozor, aby případné cákance nezůstávali nerozetřené na bočních stěnách. Při malování stěn i stropů je nutné brát ohled na to, z jakého směru je místnost osvětlena, aby se omezila viditelnost tahů štětcem nebo válečkem. Pokud k malování stěn jsme zvolili dvoubarevnou kombinaci, je nutné dávat pozor na barevné přechody, které by měly být ostrá a v rovině. Po tom co je dokončeho malování stropů a stěn provedeme po zaschnutí kontolu kvality výmalby jak za denního světla, tak i v noci za umělého osvětlení.