Protipožární nátěry - natěrači a malíři Kraj Vysočina

Ochrana proti požáru by měla být pro každého majitele prioritou, protože oheň je živel, který může zničit úplně vše. Vzniku požárů budov je nutné přecházet všemi možnými opatřeními, ale nesmíme zapomenout i na minimalizaci škod v případě jeho vzniku, k čemuž slouží protipožární nátěry. Pokud již dojde ke škodám způsobených požárem, majitel musí prokázat, že provedl dostatečná opatření v zamezení jeho vzniku a šíření. Protipožární nátěry jsou jedním z významných opatření a ochranou různého typu konstrukcí, především těch nosných. Povinnost provést dostatečná protipožární opatření je stanovena stavebními normami a zákony, na základě kterých stavaři u nových budov přistupují také k ochraně konstrukcí pomocí protipožárních nátěrů.

Protipožárními nátěry ošetřujeme zděné konstrukce, konstrukce ze dřeva, kovu nebo betonu. Naše nátěry prodlužují požární odolnost materiálů až o několik desítek minut, což může minimalizovat škody způsobené požárem a vytváří rozdíl mezi menšími následky požáru a totální katastrofou. Používáme pouze ověřené a kvalitní protipožární nátěrové hmoty, díky kterým můžeme zaručit dlouhou životnost všech našich nátěrů.

Protipožární nátěry často poptávají stavební firmy, protože k aplikaci protipožárních nátěrů dochází již během výstavby. Používají se především ve veřejných budovách se zvýšeným výskytem počtu osob, jako jsou školy, nemocnice, úřady, nákupní centra, výškové budovy, továrny a průmyslové výrobní haly. Realizace protipožárního nátěru mimo jiného zde prodlužuje tak cenný čas k evakuaci všech osob a časový prostor pro práci záchranářů. Nátěry proti požáru zabraňují poničení nosných konstrukcí a jejich rychlému prohoření, což také výrazně zpomaluje šíření požáru dál po budově. Protipožární nátěry mají tepelně izolační funkci a je možné je použít jako vrchní krycí nátěr konstrukcí.

Natírání protipožárními nátěry vyžaduje práci zkušeného natěrače, který dobře připraví povrch před samotným nátěrem a je schopný dodržovat předepsané postupy. Amatérská práce a nedostatek zkušeností může vést k nátěru, který ve skutečnosti nebude funkční a plnit funkci protipožárního nátěru. Profesionální natěrač je navíc schopen ušetřit nemalé množství nátěrové hmoty a vykonat veškeré práce rychleji.