Hydroizolační nátěry - natěrači a malíři Kraj Vysočina

Hydroizolační nátěry se provádějí jako ochrana obytných prostor proti vlhkosti a průsakům vody. Zdrojem těchto nežádoucích jevů může být podloží domu, ale k zatíkání vody může docházet i běžným užíváním domu. Izolační nátěry se provádí jednak jako prevence, ale také k odstranění již vzniklých problémů s izolací stavby. Místem aplikace hydroizolačních nátěrů jsou většinou sklepy a podzemní podlaží, dále koupelny, sprchy, toalety nebo prádelny, kde se nejedná o ochranu proti zemní vlhkosti, ale proti vniku té vzdušné do zdiva, vzniklé běžným provozem domácnosti. Kromě nátěrů je vhodnou ochranou také položení izolačních fólií a zajištění správného odtoku vody v celém domě například vyspádováním.

Kromě již uvedeného se u domů používá hydroizolační složka také jako součást nátěrů fasád, které jsou velmi vystaveny povětrnostním vlivům. Zabraňuje tak průsakům do omítky a dále do zdiva, stejně jako následnému poškození omítek z důvodu dlouhodobého pronikání vlhkosti. Dále to jsou hydroizolační nátěry střech, které jsou na vysoce exponovaném místě vůči dešti, a je k jejich ochraně nutné přistoupit především v oblastech s velkým množstvím srážek.

Kromě domů se hydroizolační nátěry aplikují také na různé cisterny, zásobníky, potrubí a nádrže, aby se zabránilo prosakování jejich někdy i agresivnímu obsahu vně a naopak, aby z okolí nebyl kontaminován obsah zásobníku. Tyto typy hydroizolačních nátěrů jsou velmi důležité například u čističek a úpraven vody. Stejně tak se uplatňují izolační nátěry v průmyslu, kde zabraňují unikům chemikálií a provozních kapalin mimo vytyčený prostor.

Dalším vhodným místem pro aplikaci izolačních nátěrů jsou restaurace a hotely, kde se kouří, a dochází tak ke žloutnutí vymalovaných stěn. Podobný jev se objevuje i v domácnostech v místech, kde prosakuje do zdi například odpadní potrubí. Naši natěrači ze Žďáru nad Sázavou jsou schopni po domluvě aplikovat speciální izolační nátěry, které kryjí v minulosti vzniklé skvrny a zabraňují dalšímu průsaku. Tento izolační nátěr se nanáší jako první vrstva, na kterou pak již provádíme klasickou výmalbu. Ta ovšem již není ohrožena znečištěním skvrnami vzniklými v minulosti.

Veškeré typy izolačních a hydroizolačních nátěrů provádějí také naši malíři a natěrači ze Žďáru nad Sázavou. Pokud potřebujete takovýto typ nátěru nebo se chcete nejdříve jen poradit, neváhejte nás kontaktovat.